Hvad vi kan hjælpe med

Entreprenør

Entreprenørarbejdet udgør 95% af vores beskæftigelse, og gør os dermed til et at landsdelens førende entreprenør virksomheder.

Med en dygtig medarbejderstab og topmoderne entreprenørmateriel, udfører vi arbejdsopgaver indenfor:

Jord- og kloakarbejde ved byggerier, byggemodning og kloakrenovering.

 

Vi råder over en række maskiner, heraf kan nævnes:

 • 3 stk Gummiged.
 • 2 stk Gravemaskiner 16-27 T på bælter.
 • 1 stk Gravemaskine 16 t på gummihjul.
 • 4 stk Rendegraver.
 • 3 stk Dumpers.
 • 3 stk Minigravemaskiner.
 • 1 stk Slamsuger.
 

Anlæg

Vi udarbejder vedligeholdelsesplaner der indeholder opmåling, mængdeberegning, samt evt. skitse.

Vi udfører vedligeholdelsesopgaver som snerydning, og vedlighold af græsplæner.

 

Vi udfører alt indenfor:

 • Jordarbejde
 • Fliseanlæg
 • Snerydning
 • Græsslåning
 • Træfældning/ny beplantning
 • Nyanlæggelse af græsplæner
 • Oprensning af søer og vandløb
 • Vedligeholdelse af grønne områder
 • Rydning samt nyanlægning af haveanlæg
 

Kloak TV

Vi udfører vedligeholdelsesopgaver på kloakanlæg.
Er der problemer med Deres kloaksystem, så vil vi kunne afslører fejlen.

Af de mest kendt fejl er brud på rør, indtrængende trærødder, rotter, skjulte brønde, osv.

Vi udfører tømninger af septiktanke, samletanke og nedløbsbrønde.

En Tv-kloakinspektion kan afsluttes med at indgå i en tilstandsrapport med opmålt placering af kloaksystemet.

 
Kontakt os