Hvad vi kan hjælpe med

Entreprenørarbejdet udgør 95% af vores beskæftigelse, og gør os dermed til et at landsdelens førende entreprenør virksomheder.

Med en dygtig medarbejderstab og topmoderne entreprenørmateriel, udfører vi arbejdsopgaver indenfor:

Jord- og kloakarbejde ved byggerier, byggemodning, og kloakrenovering.

 

Vi råder over en række maskiner, heraf kan nævnes:

 • 3 stk Gummiged.
 • 2 stk Gravemaskiner 16-27 T på bælter.
 • 1 stk Gravemaskine 16 t på gummihjul.
 • 4 stk Rendegraver.
 • 3 stk Dumpers.
 • 3 stk Minigravemaskiner.
 • 1 stk Slamsuger.
 

Vi udarbejder vedligeholdelsesplaner, der indeholder opmåling, mængdeberegning, samt evt. skitse.

Vi udfører vedligeholdelsesopgaver såsom snerydning, og vedligehold af græsplæner.

 

Vi udfører alt indenfor:

 • Jordarbejde
 • Fliseanlæg
 • Snerydning
 • Græsslåning
 • Træfældning/ny beplantning
 • Nyanlæggelse af græsplæner
 • Oprensning af søer og vandløb
 • Vedligeholdelse af grønne områder
 • Rydning samt nyanlægning af haveanlæg
 

Vi udfører vedligeholdelsesopgaver på kloakanlæg.
Er der problemer med Deres kloaksystem, så vil vi kunne afsløre fejlen.

De mest kendte fejl er: brud på rør, indtrængende trærødder, rotter, skjulte brønde, osv.

Vi udfører tømninger af septiktanke, samletanke, og nedløbsbrønde.

En Tv-kloakinspektion kan afsluttes med at indgå i en tilstandsrapport med opmålt placering af kloaksystemet.

 
Kontakt os